Diensten

Belangrijk (tik aan)

Predikant --> Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
Diaconie activiteiten 2015
 
Diaconie
De activiteiten van de diaconie hebben in het teken gestaan van de voorbereiding op de wijzigingen rondom de WMO. Er is nagedacht over de hulpvraag vanaf 2015. Hierin is met anderen (Sigma, Nijkerks Diaconaal Beraad, enz.) gesproken teneinde te kunnen blijven voldoen aan de toenemende en veranderende hulpvraag.
 
De activiteitenmiddagen is een zinvolle en goed bezochte activiteit waarin oudere en eenzame (niet)gemeenteleden een moment hebben voor contact en actie.
Dit jaar zal met name aandacht besteed worden aan de invoering van WMO (vanuit het rijk naar gemeente). Wat dit beteken weten we nog niet precies maar de hulp en aandacht is er voor de (niet)gemeenteleden.
 
ZWO
Dit jaar staat in het teken van de het diaconaal jongerenproject in Moldavië«. Het is de bedoeling dat een groep jongeren in de zomer van 11 juli tot 25 juli 2015 naar Moldavië gaan om mee te bouwen aan betere leef- en leeromstandigheden van kansarme jongeren.
Daarnaast worden ook andere projecten ondersteund zoals Stichting Noi Si Voi (Roemenie) en Edukambani (Kenia). Vanuit de ZWO wordt aandacht geschonken aan landen om ons heen (dichtbij en verweg).
Diaconale jongerenprojecten zijn eerder uitgevoerd in Roemenië, Oekraïne, Moldavië en India.
 
Diaconie activiteiten 2016
 
Diaconie
De activiteiten van de diaconie staan in het teken van de wijzigingen rondom de WMO. Er is nagedacht over de hulpvraag vanaf 2016. Hierin is met anderen (Sigma, Nijkerks Diaconaal Beraad, enz.) gesproken teneinde te kunnen blijven voldoen aan de toenemende en veranderende hulpvraag.
Dit jaar zal met name aandacht besteed worden aan mensen die met een minimaal inkomen moeten rondkomen.
 
ZWO
Dit jaar staat in het teken van de voorbereiding voor een nieuw diaconaal jongerenproject. Het is de bedoeling dat een groep jongeren in de zomer van 2017 gaan helpen in een ander lang om mee te bouwen aan betere leef- en leeromstandigheden van kansarme jongeren.
Daarnaast worden ook andere projecten ondersteund zoals Stichting Noi Si Voi (Roemenie) en Edukambani (Kenia). Vanuit de ZWO wordt aandacht geschonken aan landen om ons heen (dichtbij en ver weg). Diaconale jongerenprojecten zijn eerder uitgevoerd in Roemenie, Oekraine, Moldavie en India.