Diensten

Belangrijk (tik aan)

Predikant --> Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
Voor de bijgewerkte pagina klik op PGdeEshof.nl
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.

 
In Memoriam Dr. Henk Vreekamp
In de ochtend van maandag 29 februari 2016 twitterde Henk Vreekamp: "De laatste dag van het jaar vandaag. Morgen is het nieuwjaarsdag. Een nieuwe lente en een nieuw geluid." .
's Middags is hij in zijn woonplaats Epe, als gevolg van een noodlottig ongeval, overleden. Hoe kwetsbaar en broos is een mensenleven!
 
Onze gedachten en ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Marjo, de kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden. Moge de Eeuwige hen troost geven en hen nabij zijn in het gemis.
 
Henk Vreekamp werd op 14 december 1943 in Hoevelaken geboren en hij groeide op in het dorp. Hoewel Henk lang geleden uit Hoevelaken vertrok, bleef hij de gebeurtenissen in het dorp volgen. Zijn band met Hoevelaken is altijd gebleven.
 
Ondanks zijn drukke agenda, ging Henk af en toe voor in 'de Eshof'. Dit waren voor hemzelf altijd bijzondere diensten, het voorgaan in 'de Eshof' voelde voor Henk altijd een beetje als 'thuiskomen'.
 
In de diensten die Henk in 'de Eshof' leidde, zorgde hij altijd voor een persoonlijke noot. Ik herinner me dat Henk tijdens verschillende diensten refereerde aan zijn overleden vriend Dr. Dirk Monshouwer, oud predikant van 'de Eshof'. Ook zijn jeugdervaringen met de kerk in Hoevelaken, de zondagsschool of de 'School met de Bijbel' werden tijdens de diensten door hem aangehaald.
 
Op 11 oktober 2015 ging Dr. Henk Vreekamp voor het laatst voor in 'de Eshof'. In deze dienst werd zijn meester van de 'School met de Bijbel' naar voren gehaald en in het zonnetje gezet. We zullen de bijzondere diensten met voorganger Henk Vreekamp missen!
 
Dr. Henk Vreekamp is tijdens zijn leven predikant geweest op de Veluwe (in Oosterwolde en Epe). Van 1984 tot 2002 was hij predikant bij de Raad voor de verhouding Kerk en Israaël. Zijn liefde voor de Veluwe en de verbondenheid van de Kerk met Israaël had zijn bijzondere belangstelling.
 
Henk kon boeiend vertellen over de geschiedenis van het joodse leven op de Veluwe. Tevens heeft hij veel onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over zijn Veluwse heidense wortels en de relatie tot het christendom. De meest bekende boeken die hij daarover heeft gepubliceerd zijn: 'Zwijgen bij volle maan' en 'De tovenaar en de dominee'.
 
Hoevelaken, 4 maart 2016
Jac. van Hoeijen - Voorzitter kerkenraad PG 'de Eshof' Hoevelaken