Diensten

Belangrijk (tik aan)

Predikant --> Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau

Queen of Peace

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
Voor de bijgewerkte pagina klik op PGdeEshof.nl
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.logo
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.

 
Lukas kastje
Voor de gemeenteleden die niet in staat zijn naar de Eshof te komen, en geen computer hebben, bestaat de mogelijkheid om met behulp van een Lukas kastje ook de diensten rechtstreeks te beluisteren. Dit gebeurt door het kastje aan te sluiten op de telefoonaansluiting.
Als u hier gebruik van wilt maken kunt u contact opnemen met uw wijkteam.
Het kastje krijgt u dan in bruikleen.
Van één van de eerste luisteraars via het Lukas kastje kreeg ik al een enthousiaste reactie: “ik voelde me veel directer met de dienst verbonden”.
Hier zijn we blij mee want daar gaat het toch ook om dat iedereen zich direct bij de Eshofdiensten betrokken voelt.
Wij wensen u veel luisterplezier toe!
De linken:
Voor directe uitzending:
http://audioserver.nl/stream/?id=1304
Voor downloads van de opnames:
http://audioserver.nl/mp3/recorder.php?id=1304
Namens het College van kerkrentmeesters,
Roel Burema